Saltar apartados

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

 

Sobre comunicats de manteniment/treballs

Sobre reclamacions/incidències en serveis externalitzats

Sobre telefonia fixa i mòbil en la UA

Sobre mobiliari

Gestió de residus

 

 

Sobre Comunicats de manteniment/treball

 • Com puc sol·licitar un comunicat de manteniment/treball per a dependències de la UA?

Haurà d'emplenar un formulari en línea emplenant tots els camps obligatoris, també des d'aquest enllaç pot fer-ne el seguiment i tancament, a través del número que se li facilitarà.

 • Si un comunicat de manteniment/treball tarda a fer-se, com puc reclamar?

Haurà d'utilitzar el sistema de reclamacions/incidències que el Servei d'Infraestructures i Serveis posa a la seua disposició a través d'aquest formulari en línea li farem arribar a l'empresa de manteniment la seua reclamació i l'informarem de les gestions realitzades.

 

Sobre reclamacions/incidències en serveis externalitzats

 • Com puc realitzar una reclamació o manifestar una incidència derivada dels serveis externalitzats de la UA, com ara cafeteries, copisteries, màquines expenedores, manteniment, neteja, etc.?

Haurà d'emplenar un formulari en línea emplenant tots els camps obligatoris, també des d'aquest enllaç pot realitzar el seu seguiment, a través del nombre d'incidència que se li facilitarà. Per a evitar intrusisme extern, aquest formulari només pot emplenar-se des d'ordinadors que se situen en la Universitat d'Alacant.

Sobre telefonia fixa i mòbil en la UA

Telefonia fixa
 • Com s'ha de procedir per a sol·licitar una línia telefònica nova en la Universitat d'Alacant?

Per a sol·licitar una nova extensió haurà d'emplenar-se un Comunicat de manteniment/trebal utilitzant el servei "Telèfons (nova instal·lació)" de l'apartat SERVEI REQUERIT, i emplenar aquest imprès, quan es tinga el vistiplau del responsable del centre de despesa.

 • Algunes de les trucades que es realitzen en la Universitat són gratuïtes?

Solament tenen caràcter gratuït les trucades entre extensions internes amb la telefonia fixa.

 • Com es pot resoldre una avaria telefònica, amb qui cal contactar?

Cal formalitzar un part de manteniment/treballe, triant l'opció "Telèfons (avaries)" de l'apartat SERVEI REQUERIT.

 

Telefonia mòbil
 • Com sol·licitar un telèfon mòbil corporatiu?

Cal remetre un imprès al Servei d'Infraestructures i Serveis (Negociat d'Obres i Infraestructures) i dirigit a l'atenció de M. Dolores Andrés o Fabián Ramón, indicant el nom i NIF de l'usuari i el centre de despesa on es carregarà el consum.

Si l'usuari no és el responsable del centre de despesa, es necessitarà el vistiplau d'aquest. També es pot fer per correu, a les següents adreces:

lola.andres@ua.es fabian.ramon@ua.es

 • Quins preus tenen les trucades realitzades des d'un telèfon fix o mòbil de la Universitat d'Alacant per als centres de despesa?

Els preus públics de telefonia es publiquen en el Pressupost la UA aprovat anualment pel Consell Social. Les tarifes poden localitzar-se en l'annex de "Taxes i preus públics".

 • Què he de fer si he extraviat o m'han sostret el telèfon mòbil institucional?

Tant en cas de robatori com de pèrdua cal telefonar al més prompte possible al 607100122 (des de qualsevol telèfon de qualsevol operador) o al 965903757 per a procedir a restringir totes les trucades i serveis de dades. Quan la persona interessada ens notifica el robatori o la pèrdua del telèfon nosaltres fem un canvi de targeta, eliminem les restriccions de les trucades, bloquegem el terminal per mitjà de l'IMEI i li lliurem un telèfon nou.

 • Si dispose d'un número de telèfon mòbil corporatiu de la UA puc cambar la titularitat i que siga d'ús personal quan finalitze el vincle professional?

No, a causa de la configuració d'una xarxa privada virtual entre les línies telefòniques fixes i mòbils de la Universitat d'Alacant, l'usuari d'una línia corporativa de telefonia mòbil no podrà assumir-ne la titularitat quan acabe la seua responsabilitat institucional.

Sobre mobiliari

 • Com he de sol·licitar mobiliari nou o de segona mà?

El responsable de la unitat administrativa o docent haurà de remetre una sol·licitud, en la qual justifique aquesta necessitat, enllaç.

Recorda que la Universitat d'Alacant realitza una dotació de mobiliari bàsic quan s'ocupen nous espais, però amb posterioritat són els Centres de despesa els qui realitzen, al seu càrrec, ampliacions o canvis en el mobiliari de les seues dependències.

Gestió de residus

 • Com es gestionen els residus en la Universitat d'Alacant?

La Universitat d'Alacant compta amb un recinte propi per a dipositar, temporalment, els residus no perillosos que es generen en el Campus. Per a conèixer amb més detall aquesta gestió punxa ací.

 • Com gestionen els residus les empreses externalitzades de la Universitat d'Alacant?

L'adjudicatari haurà de gestionar els residus generats per la seua activitat, tal com establisca la legislació vigent en aquesta matèria. En aquest sentit, els residus assimilables a urbans per als quals la UA tinga contenidor de recollida selectiva en el parc de residus situat en la zona de plantes pilot, hauran de ser separats, traslladats i dipositats a l'interior del contenidor corresponent per part de l'empresa adjudicatària, respectant en tot moment les normes internes definides per la UA a tal fi.

Respecte a altres residus propis, igualment l'empresa adjudicatària ha de gestionar correctament, i sempre atenent a l'establit en la legislació vigent comptant si escau amb els serveis d'una empresa gestora de residus degudament certificada, tots aquells residus que genere per als quals la UA no disposa de contenidor de recollida selectiva en el seu parc de residus. La UA podrà sol·licitar els certificats d'aquestes recollides

 

 

Servei d'Infraestructures i Serveis


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464